Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ö38 SLEUTEL d E ft

en rechtspasfagiSn te moeten adfïrueeren en bê. „ kteeden:"

Dan, de oorzaak waarom de gevangene en ver,, weerder bewoogen is geworden in zyne ongeluk„ kige omftandigheid, niet als een tweede verdrukte „ callas, maar als een onfchuldig man die de ,, kracht der wetten ter zyner befcherming, en de „ compasfie zyner Rechters met een dubbeld recht „ in den kerker reclameeren kan, van zodanig nom„ breus register van Rechtsgeleerden, ter zyner de„ fenfie gebruik te moeten maaken ,"

,, Gefchiedt, aan den eenen kant, om UEd. Achtb. „ op ontwyfelbaare gronden te overtuigen, dat de »» aftie in cas crimineel, ter zaake van 'een toeval„ ligen doodflag, uit noodweer begaan,aan de zyde

van iden eisfcher R. O. aangelegd , is geweest „ pracipituut, ongefundeerd, en buiten alle exem-

pel:"

„ Uit oorzaake dat alle inborelingen hier te Lan„ de , fchoon van de Portugeefche joodfche natie

zynde, behooren te gaudeeren van dit conftitutio„ neel voorrecht,"

„ Van met geen apprehenfie corporeel in gemeene „ delicten, waar van by voordvlugtigheid of andere „ apparente omflandigheden blykt, zonder prece., dente informatie, na voorgaande perfoneele dag„ vaarding komt te blyken,''

„ En, aan den anderen kant, om UEd. Achtb. als

onpartydige Rechtersf, gewoon in de weegfchaal

Sluiten