is toegevoegd aan je favorieten.

Rechtsgeleerd kweekschool; of, Sleutel der crimineele practyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R E

HET

GISTER'

VAN

Ë Ë R S T E D E E L:

J§cttèn, (Perfooneeie, en Ampele, of niet perfooneele ) hoe daarin wordt gehandeld. Bladz, 228. Adulterium, hoe die geftraft wordt. . 46Advocaat of Procureur, mag een gevangene by interrogativen , waarop hy moet antwoorden , mee dienen. • ' V

Aigedwongene bekentenis, is niet voldoende. 23, Alibi, mag door alle geaprehendeerde perfoone» beweezen worden, Inleid. II. Twee bedenkingen over de omftandigheid van dat bewyzen, 29 —* Wat de crimineele ordonnantie daar van zegt, .... • -77Annotatie van goederen, wat de crimineele ordonnantie daar van zegt. , • • • i68i Appèl, wanneer 't zelve niet vallen kan , 13 , 171 > 185-wanneer geappelleerd kan worden, 25-uitzondering door de Staaten van Holland en West*, •vriesland daarop bepaald. . . Mid.

Appèl-reglement van Zyne Doorl. Hoogh. wille* Carel hendrik friso, Prins van Orange, eu Nasfau, enz, enz. enz. .. ; .

A