Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD. ix

XLIX. EXTRACT uit de Amp. Ded.

van den Hove van Holland en 's Hage raekende haere Jurisdictie qucestien. . . 81.

L. MISSIVE van de Staeten van Holland en West-Friesland aen den Prcefident en Raeden van den Hove 27 July 1663. . 101.

LI, EX TRAC T uit de Refolutien der Ed. Groot Mog. de Heeren Staten van Holland en West-Friesland 27 July 1663. , 102.

LIL MISSIVE van Prcefident en Raeden van den Hove 30 July 1663. 105.

LUI. ! van Haer Ed. Groot

Mog. de Staeten van Holland en IVsst- Friesland aen Prajident en Raeden van den Hove 3 Augustus 1663. . . ; 107,

LIV. EXTRACT uit de Refolutie der Ed. Groot Mog. H&erm Staeteii van Holland en West-Friesland 3. Augustus .1663. , 108,

LV. vit de Amp. Deductie van den Hove van Holland en ,s Hage raekende haere Jurisdictie qucestien. , , 110,

LVI. Refolutie der Heeren Staeten van

Zeeland 12 en 19Maart 1667. 111,112.

* 5 LVIL

Sluiten