is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai8 VERZAMELING van STUKKEN,

de faecke van de achterftallige gratuiteyt aen den Commandeur, om te fta-.n fteven ftuy vers per geniet, over de Landen onder Hulfter-Ambacht voornoemt rej'orterencle, op den Oeghst van dien jare te fchieten, tot verval van de lasten, ende betalen van de recognitiën voor dat loopende jaar.

Dat middelerwyle noch is voorgevallen dat den Commandeur van Hil eene groote meenighte van Vagabonden cn Landtlopcrs , die hy voor het meeste gedeelte hadde konnen wceren, in het Ambacht heeft laten komen, foo dat derfelver getal foo groot geworden is, dat Frcderick-Wilhem, Baron van Wasfenaer, Bailliu ende Oppcrfchout van denfelven Lande , die niet heeft konnen weeren of verdryven door fyn ordinaire Bedienden, gevende de Beclelaers , die aengehouden wierden , tot antwoordt , dat fy confent hadden van den Commandeur om te pasferen, wacromme de Magiftraet genoodtfaeckt is geweest aen te ftellen een Roode Roede , tot voorkoming van onheylen en infolentien, die foo door Militairen als Vagabonden wierden gedaen, welcke Roode Roede door het Ambacht by dagen en nachten heeft moeten gaen, het geene het felve Ambacht ontrent foo veel als een jaerlyckfe gratuiteyt heeft gekost.

Dat boven dien de Landtluydcn felfs hebben moeten waken en patrouilleren, foo dat tot ilipport van dien een byfondere aenftcllinge heeft moeten gcfchicdcn.

Dat oock is ondervonden, dat de Soldaten Uyt de Stadt ten platten Lande hebbengerooft ende geftoolcn, dc Huyfen van de Landtluydcn