Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

DERDE CAPITTEL.

Van hst Gezag van de Staten Generaal en van de Raad van Staten over de Militie. . . , Bladz. 56,

VIERDE CAPITTEL.

Van de Gedeputeerden te Velde. . 68.

V Y-F DE CAPITTEL.

Van het Amt der Stadhouders' als Provinciale Caplteins Generaals. . 86.

SESDE CAPITTEL.

Van 'f Ampt van Capitein Generaal over de Militie van den Staat. . 100.

SEVENDE CAPITTEL.

Van het Ampt van Veldmarfchalk. 115..

AGT-

Sluiten