is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEMORIE over de MILITIE. 73

dering 3 uit Holland en 1 uit yder der andere Provinciën en 4 uit den Raad.

In 'tjaar 1633. (/) de 16 Heeren Gecommitteerden uit de Vergadering, tot de handeling met die van de andere zyde', met magt om te fubdelegueren , waar by naderhand nog 4 Hce, ren gecommitteerd wierden, maar niemand uit dc Raad van Staten.

In 't jaar 1635. (vi) twee uit elke Provincie mits maar een van beide te gelyk te Velde gaande , en niemand uit den R'aad.

In 'tjaar 1664. (n) op de togt na de DeL Ier Schans, drie uit de Vergadering, waar by (des noods) noch 4 fouden bygevoegt worden maar niemand uit de Raad.

In 'tjaar 1666, Co) 4 Heeren uit de Vergadering, en 1 uit den Raad met byvoegin.r in de Refolutie van den 28 January, dat tegen t Voorjaar uit alle de Provinciën na ouder gewoonte Gedeputeerden genoemd zouden worden 't «een egter niet gefchiede. ö

In 'tjaar 1ÓÓ8. (p) 8 Heeren uit de Vergadering en 2 uit den Raad.

In 't begin van 'tjaar 1672. (q) fchynen de gedagten daar heen gegaan tc hebben , om te yolgen den voet van 'tjaar 1666. maar den 4, February wierd verftaan en verklaart dat tel aanfien van de Deputatie te Velde niet zal mogen worden gerecedeert van de oude en gewone*

ly.

(/) Staten Generaal 25 April 19 Augustus 1621 Cr,\ Staten Generaal 13 April 3. 4. Mey 1635. i>> Staren cl p«i ^ Mey : 664. Co) Staten GeLaafe j~G^ ï-ebruary 1666. Raad van Staten 5 Maart 1666 M&i ren Generaal 7. 11. 14. April «558. Cq\ Staten Generaal gé February 17 Maart 1Ó72. ■ J uen§raaj

$5