is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iq2 VERZAMELING van STUKKEN &c.

De Graaf van Ljrcester , de eerste, waar aan de Staten Generaal dien Titul gegeven hebben, is by defelve Commisfie aangerteld tot Gouverneur en tot Capitein Generaal, zoo dat niet wel onderfcheiden kan worden, wat daar in tot yder van die twee Ampten afzonderlyk behoort, bchalven dat de Staat doen ter tyd in die verlegenheid was, datfe zoo veel gelag opdroeg aan den Graaf van' Lycester, als hy zelfs begeerde , cn meer, als de Koningin van Engeland Jeheen tc approbcren , immers, als beftaan konde met de vryheid van den Staat.

Prins Mauritz , indien hy Capitein Generaal van den Staat geweest is, is 't niet geweest, bv Commisfie, of Inftructie, maar alleen by eea langduurige posfesfie van de Legers gehéél, of, wanneer Graaf Lodewyk, of naderhand Graaf Ernst Cafimir , mede te Veld waren, voor 't grootste deel te commanderen.

Want, hoe wel de Staten Generaal in verfchcide publicque Actens Prins Mauritz noemen Generaal van haar Legers, na zyn Overlyden Prins Frcdrik Hendrik (c) in zyn plaats aanftellen tot Capitein Generaal en duidclyk poferen in een Refolutie van den 26 January 1633 dat Prins Mauritz mede geweest is Capitein Centraal der Vereenigde Nederlanden , en op die Pofitie bouwen fekere fuftinue tegen Vriesland en Stad en Lande: foo werd geen Refolutie van Aanftelling, Commisfie of Inftructie gevonden

in

(■') Sie de Commisfie van Prins Hendrik als Generaal van de Ruitery 22 April 1603. voor Horatio Veere als Genevan de Engèlfcheö 3 Mey 1605. van Graaf Ernst als 1 - fmirfchalk 3 February 1607.