Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

234 VERZAMELING van STUKKEN &c.

litaire Delicten, R>o Raan egter de volgende cxeptien aan te merken.

1. Dat de Militairen (2) moeten te recht ftaan voor den Burgerlyken Rechter over Delicten en andere Saken die voorgevallen zyn , voor dat zy zich begeven in Militairen dienst.

2. Dat de Militairen (V) moeten te recht ftaan over Saken rakende de Gemeene Middelen voor Gedelegeerde Rechters, tot de Judicature over de Gemeene Middelen , zonder dat de Krygsraden mogen daar van kennis nemen.

3. Dat de Militairen (è) welke hier te Lande Gehuisd en Gehoofd zyn, gelyk men zegt , of welke een Fixum Domicilium hebben, behalven haar Garnifoen, moeten te recht ftaan, voor haar Domiciliairen Rechter over Saken niet rakende den Militairen dienst, fonder dat men egter vind gedecideert te wefen of fodanige Militairen gedagvaard wordende voor den Krygsraad over Saken van die natuur kunnen proponeren exeptie van Incompetentie en Renvoi of niet.

4. Dat de Krygsraaden geen kennis mogen nemen (c) van de qua?stien tusfchen de Officieren en Solliciteurs Militair, fchoon dat die eenigermaten zyn te houden voor

MiCs) Raad van Staten 24 January 10 Maart 1636. (V) Refolutie Raad van Staten 13 Mey 4 en 6 Scpt.

1631. 26 February 1641. 23 Mey 1646. 29 Jan.

1648. 10 Juny 1649.4 January en 5 February 1657. (f) Voet ad Pand. tit. de Judie. 107. 108. (e) Raad van Staten 1 Augustus 164Ó. 13 January J654.

Sluiten