is toegevoegd aan uw favorieten.

Magazyn van stukken tot de militaire jurisdictie betrekkelyk.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fï> VERZAMELING-van STUKEEN

22 Dec. 1672. N°.191.' Gerric G< rritze vand'er- - ■ 'Srnyck,C.S.impc.inR.A,

GSYura-

Corns. van TJiiencn, cn Johan- Boreel, Capitpeu ten dienïre deezer Landen, wootiende te Delft, elk in folidura,: ge ins. . ' :

31'Mey 1675.N°. xoo. Gaidrop de la CraiiTe, Impr in R. A,

„ Contra

. (a) EertinantPerpondier de Sedlnitsky, Col'L ten dienfte deezer Landen, gêdè.

26juny Np. 107. Nicohas de Gyzelaar,

Requirant.

Contra

Johannes?/CoJpepcii, Capc. ten dienfte deezer Landen en Commandant "der Steede Oudewater, gereqde.

ï6junyi67(5?N°. 158. Maria h Pdrüè, Impet* ■ .-• r. v jrrt tifclflp tn geèxcipd"

Contra

Johan Wede, Her-re van WaKnburgh, CqIÏC ten dienfte deezer Landen cn Gouverneur der Stad Grave , gede en excip'.

7 J"ly N°. ï59e Claude f erïo,' W. i in

R. A. ■

Con-

(a) Moet wacrfchynelyk zyn Ferdintmd de ferpmktr. I