Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23o VERZAMELING vak STUKKEN

ke Bontgenoten ten Jare 1651. was aangegaan, en fulx om ce moeten ampleéteeren een Regt 'tgeenalleenlyk in't vervolg bepaald foude blyven aan de gevallen van praeventie, hebbende dus liever met ftilfwygen daarin willen beruften, dan met het felve te converteren in een Refolutie, hun reeds vooren gearrefteerde om ver te werpen: En letten wy op dep voorflag felve eens, die by voorfz. hooggedagte Miffive word gedaan, fo leverd immers die een inconstabelbewys felve uit, dat wylen Syn Hoogheit Gl. M. ookin geen ander verflant omtrent het regt, dat gemelde Steden heden hadden , kan geweeft zyn," alfoo het niet te vermoeden is, dat zyn Hoogheit ander/mts fodanig een propofitie tot het aannemen van de Judicature hy pmventi,e, foude hebben gedaan.

En of fchoon al waar mogt wefen, dat door ymand der refpeétive Bondgenoten gemelde propofitie mogt wefen geampleéleert, foo heeft die egter geen verandering kunnen maken of te wegen brengen aan het regt van d'andere Provinden foo min als aan Defe, als die het felve altyd (gelyk reeds hier voren aangetoond is) onwankelbaar en volgens verpligdnge heeft tragten vaft te houden, en te maintineeren.

En waarlyk niet fonder allefints billyke en welgefundeerde reedenen , en jonden , als die zelfs op het regt van Souverainiteit fteunen , nadien het regt, het welk rui de ftemmende Steeden, over de Militie in ibmmige gevallen, foo als die van gemeene dehéten, is competeerende buiten alle bedenkinge (foo het ons toefchynt) komt te delhieeren uit het regt van Souverainiteit over de Militie, in

welk

Sluiten