is toegevoegd aan uw favorieten.

Hans komt door zyn domheid voord

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DOMHEID VOORD, j

ilMn gy. — Ik kan het niet over my verkry„gen, u de gantfche gefchiedenis van haare verftooting te melden; laat zy zelve ze u versi haaien: — het zy u genoeg gezegd \ dat ik vertrek , om dien hoon te wreeken, en de ,, boosheid van den trouwloozeh te llraffen. .., Wanneer gy dezen brief leezen zult, dan zat -,ik mogelyk of geheel niet meer onder de Ieven. „ den zyn , of ik ben dan een vluchteling, ver. 3jbannen uit myn vaderland, en dus in beide gevallen niet in ftaat, om op het welweezer. ,i van myne gehoonde zuster tc denken. Indien ,,-ilt ih het leven blyf, zal ik uten eerfcen ïehryven; maar fterf ik — zyt dan broeder en vriend j, van de vrouw die u zö zeer beledigd heeft: maar ik behoef u dit niet aantebeveden , üw eigen hart zal hét u zeggen; ik' ber., war „dat betreft, gerust. — Vergeef my, waards s, vriend , dat ik haar weder onder uw 00% breng; ik zou het niet gedaan, ik zou u geen „fmart veroorzaakt; geene hartstocht in uver5, nieuwd hebben , die u zo menig treurige da„veroorzaakt heeft, indien my uwe brieven '„niet verteld hadden, dat gy die harstocht „overwonnen, en dat een waardiger meisje, „m uw hart, de plaats der trouw'oo::e vfryulïl -,had; — mogelyk weet gy zelf zulks niet, f$ A 2 U fe-