is toegevoegd aan uw favorieten.

Hans komt door zyn domheid voord

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244 iiAtfs kom? dóór ztrr

,, tyd anders denken; ja mogelyk zal hy on* u ze verbintenis nog met zyn zegen heiligen-.

„ Ach Augustus ! het geen ik by deze ge-

„ dachten gevoel, kan ik niet uitdrukken : •-—»

„ met u vefcenigdt — gy de zoon van

,, myn' vader! ik uw vrouw ! lie-

», ve Augustus ! gevoelt gy mede de zalig* „ heid welke in deze gedachten opgeilooten

„ ligt ? Nog hoop ik ! -— want zulk

,, een goed vader, zulk een goed mensch, zal de elende van twee fchepzels die hy be,, mint, niet altoos, zonder medelyden , kunnen ,, aanzien.--Dikwyls heb ik reeds befpeurd,dat myn lyden hem grieft; dikwyls lag hem een woord op de lippen, dat ik voortoeftemming nam; ik omhelsde dankbaar zyfte knië'n,— maar ,, telkens kwam hy tot zig zeiven; vergat het „geen hy had willen zeggen, en zeide het ,, tegendeel van 't geen zyn hart gevoelde; — 4, riep ongeluk op ongeluk over het hoofd van

mynen Augustus, van den Hemel af,

1, terwyl ik hem fidderende aanzag, en God ,,fmeektc, dat hy voor ditmaal de bedemyns j, vaders niet wilde verhooren. — Zie myn ,, waarde, op deze wyze verflyt uwe treurige i, vriendin, in een geftadigen ftryd tusfchen kinderpligt en liefde, haar jammervol leven.

» Ik