is toegevoegd aan uw favorieten.

Hans komt door zyn domheid voord

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24§ 2 HANS KOMT DOOR ZYN AUGUSTUS.

ö God ! maar niet Hechts éénmaal

den ongelukkigen te willen zien : hem niet

éénmaal het laatst vaarwel te zeggen ! ■

Liefde ! : Liefde ! —■ gy wordt alleen van

manlyke harten gekend; de vrouwen fchynen ons wel te beminnen , maar zy beminnen alleenlyk zig zeiven. — Een eeaig donker,

wolkje, en zy deinzen af, ja ...

DE JONGE HEER, K.

Augustus! gy beledigt uwe minnaares; weet gy niet wat zy om uwen wille lydt ? ,

AUGUSTUS.

Ja waarlyk: nu , dan zal ik haar bedanken

dat zy beter is dan alle anderen: maar my

niet eenmaal te zien ! Wilt gy my een

kalf uur alleen laaten, vriend ? — ik zal. haar fchry ven indien ik kan.

De jonge Heer R. verliet hem en kwam na eenigen tyd weder te rug: hy vond hem. in diepe gedachten , en naast hem op de tafel lag een brief aan Wilhelmina. — Zyt gy gereed ? vroeg hy hem : Augustus ontwaakte uit zyne mvmering , en zeide, met eene volkomene ge-

laa-