is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Switserland, in een reeks van brieven geschreeven aan William Melmoth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

74

W. C O X E

maakelijke kleine Steeden Lutry en Cully, benevens de twee Dorpen St. Saphorin (*) en Corfier : hetzelve is geheel bergachtig, rijzende op eenmaal van uit het meir. Boven de wijngaarden ziet men rijke weilanden , en een onafgebrooken bosfchadie.

ffevay, zijnde het oude Vibiscum, is de voornaamfte Stad der Bailliuwagie van dien naam: zij is zindelijk en wel gebouwd ftaande in eene kleine

vlak-

(*) In de kerk te St. Saphorin, (laat een oude Ro> meinfche mijlfteen, bij dat dorp gevonden, en van het volgende opfchrift voorzien.

Ti. Claudius Druil. F. Caes. Aug. Germ. Pont. Max. Trib. Pot. VII. Imp. XII PP Cos. IIII. F A XXXVII.

Dit Opfchrift bevestigt twee omftandigheden, die meenigmaal in twijfel zijn getrokken; namelijk, dat de oevers van het Geneeffche meir, welke dit gedeelte van Switferland befpoelen , binnen eene Romeinfche provincie , en wel reeds ten tijde van Claudius begreepen waaren; alsmeede, dat Aventicum de hoofdplaats Van dit gedeelte van Helvetien was : dewijl, de mijlfteenen altoos naar de Hoofdftad van het landfchap waarin die ge. plaatst waaren verweezen. Van St. Saphorin tot Avenfhes is juist 37,000 treden, het welk met de 37de mijlfteen overeenkomt.