is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Switserland, in een reeks van brieven geschreeven aan William Melmoth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

reizen door s wits e rl a n d.

vlakte aan den voet van het gebergte op den oever van het water, en is een dier weinige Steden van het Canton Bern welke eenigen handel drijft (<?> De oevers van dit gedeelte van het meir zijn oneindig meer vol verfcheidenheid, woester en fchilderachtiger, dan die omtrent Geneve: de bergen van het Walliferland en van Savoyen maaken eene trotfche vertooning in het water, en vormen eene halfronde keten die het meir omgeeft, uitgezonderd ter plaatze waar die door de Rhone gefcheiden word, welke eenige uuren van Vevay in het zelve valt,

Vevay is bekend door het verblijf van Edmund Ludlow , de vermaarde Veldheer van het Engehch Parlement, wiens naam de beroemdfte is , onder die weinige perfoonen, welken , in die tijden van oproer en verwarring , altoos met ftandvastigheid handelden. Getrouw aan zijne Gemeenebestgezinde grondbeginzelen, Helde hij zich niet minder hevig tegens de ftoute overweldiging van Cromwel, dan tegens de willekeurige maatregelen van Karee den I.; en men kon hem nimmer nog door bedreigingen nog door beloften overhaalen, om.de zaak te verhaten, welke hij als de zaak der rechtvaardigheid en der vrijheid befchouwde.

Vermits hij als een van 's Konings rechters bij de

ver-

(e) Den voornaamften handel beftaat in kaas , ook vindt men daar goede looijerijen , alsmede een fabriek van uurwerken en kleinoodiën , ook worden de hoeden die men daar maakt fterk gezogt. De Vert.