is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Switserland, in een reeks van brieven geschreeven aan William Melmoth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN DOOR SWITSE REA ND» Ï63

iedere omftandigheid die hetzelve aan hunnen geest herinnert , eene fterke aandoening te ondervinden.

De Stad Neuchatel is klein, en bevat omtrent 3,000 inwoonders. Zij ligt gedeeltelijk op de kleine vlakte tusfchen het meir en den Jura, en ten deele op de afhelling van een dier bergen, waardoor fommigen van haare ftraaten zeer fteil zijn. In het begin van deeze eeuw was den koophandel hier bijna geheel en al vreemd, dewijl de belachelijke trotschheid, dat zij te vernederend was voor lieden van aanzien , algemeen onder de inwoonders de overhand had. Dit dwaas vooroordeel is nu echter genoegzaam uitgeroeid. - De voornaamfte uitvoer beftaat in wijn, die door de nabuurige wijngaarden opgeleverd word en zeer geacht is. Hier zijn ook met eenen goeden uitilag fabrieken van gedrukte lijwaaten en katoenen opgerigt, en binnen weinige jaaren, hebben verfcheiden kooplieden groote rijkdommen verzameld.

NASCHRIFT.

Den 3. OBober 1786.

De zagtheid der regeering en de algemeene welvaarendheid der ingezeetenen, worden door de vermeerdering der bevolking onder de inboorlingen, en den grooten toevloed van bewoonders zichtbaarlijk beweezen. Het getal der ingezetenen in het Prinsdom Neuchatel en Vallengin, beftond in den jaare 1752. maar in 28,017 onderdaanen, en in 4,318 G 4 vreem*