Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN DÖOR SWlTSEftLAND. Q$X

hij" nooit of de ftemmen moeten fteeken, en in dat geval heeft hij de beflisfchende ftem. De advoyer buiten bediening, is de eerfte raadsheer in rang, en voorzitter van den geheimen raad.

De twee fchatbewaarders, namelijk een voor het Duitfche gedeelte, en den ander voor het Pays de Vaud, vormen, met de vier bannerets, een kamer voor de geldmiddelen : deezen raad onderzoekt en fluit de reekeningen der Bailliuwen, en ontfangt de lands-inkomften van allen die rekenplichtig aan de regeering zijn. De vier bannerets, benevens de advoyer buiten bediening, de oudfle fchatbewaarder, en twee leden van den Senaat , maaken een geheimen raad uit, waar in alle ftaatszaaken, die geheimhouding vorderen, overwoogen worden.

Ik heb alleen deeze agt overheidsampten befchreeven, dewijl die de voornaamfte van den Staat zijn, en door leden van den Senaat uitgeoeffend worden. Dan offchoon de algemeene vorm deezer conftitutie geheel ariftocratisch is, en de Senaat een zeer aanmerkelijken invloed heeft, zo bezit die echter dat bijna alles uitfluitend gezag niet, hetwelk in veele ariftocratifche regeeringen gebruikelijk is. Want, door veele verftandige en wel in acht genoomen wordende bepaalingen vergaderd den Souvereinen Raad, offchoon die de gewigtigfte zaaken der regeering aan den Senaat overlaat, echter altoos op gezette tijden, en houd het opzicht over het beleid der zaaken van Staat.

Daar en boven kan men aanmerken,dat offchoon de oudfte huizen of gedachten een zeer aanzienlijken invloed behouden , en veel fpoediger tot het beftier //. Deel, II. St. Q van

Sluiten