Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN DOOR S WIT S ER LA N D» 27

Jiet ik den grooten weg die naar Chur loopt, en omtrent anderhalve mijl verder eindigde de valleij, waar ik eene zeer fteile hoogte begon te beklimmen, langs den kant van den ftroom Maira, die door het midden van een dennebosch voortbruischt; deeze daalt van den ijsberg, Maïïn af, zijnde eene rij Alpen die Valteline van het Graauwbunderland fchdd. Een weinig verder bereikte ik de kruin van den Malloggia, en zag teOrknga, een helderfchijnende ftroom , die van het lungengebergte afdaald en de afgelegenfte oorfprong van de Inn vormt. De Mal. loggiais hetfeheidpunt, het welk de ftroomen die naar de zwarte zee loopen, verdeeld, van die welken in deAdriatifche vallen. De toppen der omgelegene bergen zijn meest ongelijk en met fneeuw bedekt, doch laager zijn zij met heesters, denneboomenen weilanden vercierd.

Ik hield aan een alleenftaand huis ftil, het geen een foort van herberg was, alwaar men reizigers huisvesting gaf. De hospes en zijn gezin fpraken plomp Italiaansch, veel overeenkomende met de Milaneefche tongval die in Pregalia zeer gemeen is De volgende plaats is Siglio, in Opper - Engadtva, alwaar het Romansch de gebruikelijke taal is. Op mijne vraag of het zelve overeenkwam met het Italiaansch dat in Pregalia gefproken werd, antwoordde mij de waard dat de twee fpraaken geheel onderfcheiden waaren, en de dienstmaagd verzekerde mij dat zij naauwlijks een woord verftaan kon van het geen door de inwoonders van Stglut gefproken wierd. Van Maloggia ging ik naar beneden, trok de Orlenga over, en vervolgde mij-

uea

Sluiten