Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22Ó

W. C O X È

de Saxe (*) In deze vergadering wordt verhandeld al wat betrekking heeft tot de wetgeving, het burgerlijk beduur en de uitgaven; en alle/wordt oeflischt bij meerderheid van Hemmen,

Ter dezer zelfder plaatze vergadert ook een Hooge Raad, heftaande uit zestien (f) gemachtigden met den Landrichter , die eene beflisfende Item heeft. Deze raad hoort en doet eindelijke uiifpraak over alle burgerlijke zaken , boven zekere fom» welke, bij beroep van de lagere burgerlijke rechtbanken, inde onderfcheidene gemeenfchappen van het Graauwe.Bundt,voot denzei ven gebracht worden.

Disentis, waarvan ik nu bericht zal geven, ontleent zijnen naem van dien der abtdije°, wier abt voormaals het oppergezag hadt over dit deel van het Graauwe.Bundt, en die, fchoon zijne voorrechten allengs zijn ingekort, echter, als één der

Op.

(*) Zie 3de D. ifte St. bi. 157. (t) Deze gevolmachtigden worden genomen uit de agt Hooge Rechtsbanken van het Graauwe-Bundt, ia de volgende evenredigheid. Van Disentis ...... *

Grub 2m

Lugnetz 2

Wdltensberg .... 3. Rheinwald en Scbams. . 2.

Retzuns I#

Tusis ....... i,

Mazox ...... 1.

16.

Sluiten