is toegevoegd aan uw favorieten.

Reizen door Switserland, in een reeks van brieven geschreeven aan William Melmoth.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BLADWIJZER.

435

G.

G.

van den Abt van Engelberg, h 2fi*

Graniet ó.er Zwitzerfche bergen. U. 59-

Granfon. Stad. II. 45. Door Karei den Stouteu Stormenderhand veroverd. II. 50. •

Graeuzve Bundt. Grondgebied* Uasms - oorfprong, Gefchiedenis en regeering. III. 79. Deszelfs vereeniging met de andre Bnfdtën.lÜ. 84.

Greiffen[M.eir en Dorp van)

I. 10.

Grens. Eene plaats naby

Morat. II. 49. Grey (Jobanna) Hare brie-

ven aan Bellinger. I, 9. Grindkivald. (Het Dorp en

de Ysveldan van) I. 31.

II. 40.

Griefenbach. Een riviertje.

I. i6.

Grimfel.% JBerg. Herberg op het pad over denzelven, Deszelfs top. I. 19.

Groeiend. Ryk. Ontwerp van een Schaal daar van. I. 29.

Grosborn. Berg. 1. 32.

Goteron. (Vallei en Beek van) II. 52.

Grubemnan (Ulrich) Sticht ter der beruchte brug van Scbafhaufen. I. 2. Geboren te Tuffen. I. 4. Zijn neef. aldaar. Hij bouwt ook de burg te Wettin. gen. I. I3>

Andre bruggen, door de Gvubcnmans getimmerd. III. 80.

Grunengen. Een klein vlek; 1.10. Deszelfs rechtsgebied ald.

Gruner. Zijne befchouwing over de Ysbergen. II. 40.

Gruti. Een dorp. I. 25.

Gru/cb. Een dorp. III. 83.

Gruyères. Opftand aldaar. II. 53-

Uitmuntende Kaas, al-

daar gemaakt. H. 54. Gugliebno (Kerk van Sc.)

den Norman. III 78.. Gttler, de Hiftorij ■ fehryver,

bericht wegens hem. III.

83-

Guidet (Franeiscus) zijn tocht naer Mont-Blanc. H 39-

Guiten. Een dorp. II. 59,

» Hra..

H.

Haldenflein (Dorp en Kasteel van) en derzelver gefchiedenis. III. 82.

Haller. -Zijn verblijf te La Roche IF. 42. Levensbijzonderheden en Letterkundige narichten van hem II. 57.

Hapsburg (Gasteel van) en deszelfsGefchiedenis.I.13.

(Jan van) I. 14.

(Rudotf van) zie

Rudolf.

Has.