Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 27 )

§. 40. Zij zullen, jaarlijks, ten behoeve der Maatfchappij , betalen , onder de Departementen der Tekenkunde,Letterkunde,Koophandel, en Natuurkunde, Tien Guldens en Tien Stuivers, en onder dat der Mufijk één-endertïg Guldens en Tien Stuivers.

§. 41. De Vijftien oudftcn bij bet Departement der Mufijk bekomen een Vrouwe nlootjen tot het Concert.

§. 55. De Voorftelling en Aanneeming der' bijzondere Titulaire Leden gefchiedt alléén op de Huishoudelijke Vergaderingen van iedef Departement.

NAAM

Sluiten