Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

188 LOTGEVALLEN enz.

ten , genaemt Zedig onderzoek van eenige handelingen, enz. in Gelderlant voorgevallen: dog hy heeft zig , naer zyne gewoonte , zorgvuldig gewacht van eenige meldinge te maeken, dat'er is uitgegeeven een (a) Antwoord op zeker Lafter - fcbrift geintituleert zedig , in der daedt onzedig onderzoek, enz. waer in de Heeren Staeten , en 't Hof van Gelderlant , mitsgaders de Leeraers onzer Kerken , volleedig, en ten krachtigften zyn verdeedigt. Des moet het fmaelen der Roomfchgezinden , of de lafteringen der Remonftranten , niemant beweegen om minder achtinge te hebben voor den yvrigen Kerk - leeraer Nicafius van der Schuere , die onder de eerfte Predikers van den hervormden Godtsdienft te Gent geweeft is, welke met opofferinga van zyne goederen, en het waegen van lyf en leeven, de zuivere en rechtzinnige waerheit te Gent heeft geleeraert , en met zyne gefchriften heeft beveiligt. Gebrek aen nodige befcheiden nootzaeken my hier meede af te brecken.

0?) Baudartius 1. c. bladz. 4..

LOF

Sluiten