Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

B L T S P E L. 25

Doch gy merkt niet dat men, die heeren kennende,

en u, op llraat, het rytuig met vingers nawyst en u befchimpt, ja het zelfs daar nog niet by laat.

Mevrouw van brugge. Dus zal men geen menfchen meer ten onzent moogen ' ontvangen.

De Heer van brugge. Laaten wy onze gelyken zien : kunnen wy wel beter

gezerfchap verlangen? Wy zyn van een oud burgerlyk gedacht, en braaf en

eerlyk van hart. Hunne rondborftige wyze van handelen, die alle de

nieuwmodifche complimenten tart, draagt nog het kenmerk van die, oudtyds heerfchen-

de, oprechte manier van denken, die ons alleen het waar genot der fireeler.de vrindfchap kan fchenken, en ontfpruit uit beginzelen van een ongeveinsde deugd, waardoor het hart mag deelen in eene waarlyk pryswaardige en onbefproken vreugd.

Mevrouw van brugge. Wy moesten een* man zien, by voorbeeld, als Tervelde? De Heer van brugge. Ja, de zulkèn juist als hy. Ik zou, in tyd van nood, op hem meer daat durven maaken dan op den besten marquis. geloof dat vry.

E 5 Me-

Sluiten