is toegevoegd aan uw favorieten.

Verzaemelinge van eenige staets-stukken over het grond-gebied in de Nederlanden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C6-3 )

ntene5?aet:an<Ier

wl, ende gehouden als. niét gefchiet

33^ De Onderlaten ende Inwoonderen der L-den van den Heere Ertz-hertogen ende Staten, van wat qnaliteyt ofte conditiën die zvn ynverldaert capabel onnne te Wdere ^ -e d-ander,f0 deur Tefiaraent als fonder'te *»ent, na de cofttaenVtt.de plaetfe V f

vanen fyn aen een,gen van de felve, fy fuIleö

34 Alle gevangens van Oorlogne fullen ont*«ehen werden van de eene ende andere zyd fonder te betalen eenich rantfoen ' 35- En ten eynde het tegenwoordieh traclaet ^ mach worden onderhouden, belovc^ £ pedlivelyck die voorfz. Heeren Coninck, Ertz hertoghen ende Staten, die goede handt te houden, ende ghebrnycken hare macht ende midden een yeghelyck in den lynen , onnne te

^ Rev.eren nav,gabel , ende feker tegens die -curfien van't Ment-makers , Zee-rovers Lo ^-Rovers , ende in dien fy-%den ^ ^- ~ren,die zelve te doenfta,

36. Beloven boven dien niet te doen tegens