Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 2-4 )

en ter goeder trouwe , fonder eenig dilay of diiiiculteu, om wat redenenen occafien 'tfeive foude mogen zyn , aen die gene die daer toe by fyn Cathol. JVlajelteyt fullen zyn gedepureert , binnen foodanigen tydt, en op foodanige maniere als hier voren gefegt is, mitsgaders in foodanigen Saet , als de felve plaetfen fich als nu bevinden , fonder de felve in geeuderley wyfe te demolieren , verfwaeken , verminderen of befchadigen , oock fonder dat men fal vermogen te pretenderen of te eyifchen eenig rembourfement voor de fortificatiën in de felve plaetfen gedaen , noch voor de bctalingc van't gene aen de Soldaten en Oorlogs luyden , daer binnen zynde, foude mogen fchuldig zyn.

q. Verders is gearrefieert , dat alle de proceduren, vonniifen en arreften , gegeven door •de Rechters en andere Officiers van fyn aldcrchriftelycke Majefteyt, geftabileert in de voorfz lieden en plaetfen , waer van fy joüiiferen uyt krachte van 'tAkenfe Tradtaet , en hier vooren aen fyn Cathol. Majefteyt gecedeert , of door het Parlement van Doornik , ter fake van de differenten en proceffen vervolgt, foo by d'inwoonders van de voorfz. lieden cn hare dependentien , als andere , gedurende den tydt dat de felve zyn geweeft onder de gehoorfaemheyt van hoog-gem. alder-chriftel. Coning , ful-

Sluiten