is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe rapsodist, of Verzameling van uitheemsche tydschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ji3 DE NIEUWE

een huwelyk buiten zyne toeftemming aangegaan, onterfd heeft. In een volgend tooneel, ontdekt de Major Cyprus aan den Kolonel Downrigt ;| zynen boezemvriend, zynen minnehandel met Lady Harriot, en bericht hem dat hy in een geheim vertrek ontdekt is geworden , en dat hy in zyne verbaasdheid, zig by Sir George willende verdedigen, uit onbedagtzaamheid gezegt had: Ik zal u de zaak zeggen. Eene egtfcheiding is't gevolg van andere ontdekkingen; de Major Cyprus treed in den egt met Lady Harriot, en Sir George trouwd ook de vrouw van den Major , Sir Harry Harmlefs, wiens charadter door zynen naam levendig word uitgedrukt (#), word het onfchuldig werktuig yan die huwelyken. Middelerwyl komt Anton Euston thuis, en gaat zyne nigt, de eerfte vrouw van Sir George, bezoeken. Dan de nieuwe egtgenooten Vindende, heeft er een rcisverftand .plaats, en hy geeft zyne begeerte te kennen , om Lady Harriot te zien. Dienvolgends wyst men hem haare wooning aan, en hy gaat ftraks naar haar toe. Hy betoond haar veele teekenen van genegenheid, 't geen haar geweldig verlegen maakt, alzo zy verzekerd is, dat zy van haaren eerften egt gefcheiden was. Op dat oogenblik komt Cyprus in, en bekend rondbortstig dat Lady Harriot thans zyne vrouw is; waar door Anton Euston in het denkbeeld geraakt dat zyn neef overleden is. Men komt egter ras tot de oplpsfing van deeze zaak.

Er

(*0 Harmlefs in 't Engelfch, beteekend Onnozel.