is toegevoegd aan uw favorieten.

De nieuwe rapsodist, of Verzameling van uitheemsche tydschriften.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

RAPS O DIST. 45 Volgends Paulus in 't Xd? Capittel van zynen ifte» brief aan de Corinthers, hadden by de eerfte Christenen heilige maaltyden plaats, diezy onder malkanderen! in de Kerk hielden, en waar toe ieder bybragt zo veel zyn vermogen toeliet: deeze gewoonte was lang in gebruik na hem , dewyl Justinus, de martelaar , Tertulliaan en Cypriaan er van fpreeken, als vaneen gemeen en Randhoudend gebruik. De maaltyden van aanneeming 'Kde reception) waren in gebruik byde Romeinen.

De Grieken hadden dood-maaltyden om de ge. dagtenis te Vergeren van den geenen wiens verlies men betreurde.

Lieden van aanzien, onder de Rhodiërs, waren verpligt volgends eene grondwet van den Staat, om alle dagen het middagmaal te houden, by die geenen, die het beftier der zaaken in handen hadden, om met hen raad te pleegen, over zaaken die of noodzaakelyk of nuttig voor het Vaderland waren: tot dat einde waren de eerfte amptenaaren van 't Koningryk verpligt, om open tafel te houden, voor alle die voor de gemeene zaak van dienst konden zyn.

Cicero zegt, dat in de Romeinfche-taal het woord van conviva, om uittedrukken eene verzameling van menfchen aan dezelfde tafel, van eene Rerkere beteekenis is, dan het Grieksch • woord dat t'zaamendrinken of t'zaamen avond - maaltyd houden beteekend; het Romeinfche-woord, zegt hy, drukt de verééniglng van ligchaam en geest uit, die by da maaltyden moet plaats hebben ; en het Griekfchewoord zegt niets dan 't geen het ligchaam aangaat.

In