Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CsO

ken Nederlander , die zijne eigen waardij , en die der Majefteit van 't volk erkennen , en ter gepaster afd met voordeel wil laaten gelden.

Voor het overige is de weg, om eene nadere vergaring der door mij bijgebragte gelijkenis te erlangen , door deeze Correspondentie aan eiken twijfelaar •f zwarfgheïd-maaker dagtijks open.

Ziet hier,

Van

De Oppermacht des Volks", uit kracht der Unie van Utrecht,

en

van NeCrlands Gemeenebestlijke Regee-

rings-vorw,

Eene naarbijkoomende Gelijkenis. Zeven bizondere huisgezinnen, van vcrfehillende afkomst , geaarthcid, godsdienfïige , burgerlijkeen fhatfche zeden , der langduurige flavernij 'onder hunnen Dwingeland moede , cn op eene heimelijke ontvlugting bedacht , ncemen het eerst gimitise oogenblik waai- —ontdoen zich van hunne prangende ketenen — raaken uitlandig — dwaalen eerst hier,dan derwaards om , zonder een vast , zonder een bepaald oogmerk , onder het onderhands fmeeden van duizende ontwerpen , welke hun dan eens aanneemlijk, dan eens verwerplijk voorkoomen ■ , achten ondertusfehen de oogcnblikken te dierbaar , om met gereedlijk partij te kiezen, eer men, of van honger omkoome, 0f zich roekloos blood ftéllè, om oogenblik-

Sluiten