Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

il8 B E S P I E c E L I N O E ff

daar uw eigen huis tusfchen drie perfoonen verdeeld is , naamelijk tusfchen U , uwe vrouw, en eenen (laaf, en daar gij onder u drieën dag en nacht zo hevig twist en ftrijd voert, dat de tusfchenkomst uwer buuren en vrienden nog nimmer in ftaat zijn geweest daarvan een einde te maaken. •

Deze onrust had de Sophist Gorgias ge. meen met ontelbaare huisgezinnen , welke ongelijk veel talrijker waren dan het zijne.

- Na dat Solon tot Wetgeever van Athenen aangefteld , en met volmagt van de Natie voorzien was, kreeg hij eenen wonderlijken inval in het hoofd , welke zich federd ook door het brein van fommige Oosterfche Wet» geevers verfpreid heeft : hij dacht de bron van alle die huislijke gefchillen te kunnen ftoppen , door het maaken van eene wet, waarin de huwelijks-pligt der mannen bepaald Wierd; welke dan ook op drie reizen in de maand door hem werd gefteld. t

De-

* Piutarch, Prtcept. Ctnj,

* P i t i t Leg, Utt, L, VI. Tk. ft I l V T t, r c k,

Sluiten