is toegevoegd aan uw favorieten.

Wijsgeerige bespiegelingen over de Grieken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

• ver de Grieken. 427

Rome en overal geleerd, dat het niet moge" lijk is de burgers te beletten meer land aan te koopen, dan door vaste wetten bepaald is: men vond duizend middelen om die wetten te ontduiken, en men zoude er nog duizend andere bij gevonden hebben, ingevalle de eerfte niet genoegzaam waren geweest. Men lachte ten Iaatfïen met de onnozelheid der Wetgeevers, welke eene dergelijke drift als de gierigheid hadden willen beperken, daar deze alle hinderpaalen weet uit den weg te ruimen , en alle zwaarigheden te overwinnen.

Toen de ongelijkheid van rijkdommen eenen hoogen trap had bereikt ^ was men genoodzaakt het ftelzel van Solon , niet flechts in een of ander ftuk, maar geheel en al te. laaten vaaren. Toen ftelde men Genforen aan , welke alle vijf jaaren bepaalden de waardij der plantagien , bosfchen , landhoeven, tuinen, en alle landerijen, welke door de burgers van Athenen bezeten wierden.

Er zijn twee van die Taxatiën voorhanden , Welke in onderfcheiden tijden gemaakt zijn, Ee 2 en