Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FEBRUARY: Sprokkelmaand.

1 Dingsdag

2 Woensdag

3 Donderdag

4 Vrydag

5 Saturdag

6 Zondag

7 Maandag

8 Dingsdag

9 Woensdag

10 Donderdag

11 Vrydag

12 Saturdag

J3 Zondag J'4 Maandag

15 Dingsdag

16 Woensdag

' J7 Donderdag li Vrydag 19 Saturdag

20 Zondag

21 Maandag

22 Dingsdag

23 Woensdag

24 Donderdag

25 Vrydag '26 Saturdag

27 Zondag

28 Maandag

'Gelder j. Maria Ligtm. Rouaan P. Arnemuid. j. St. Agatha.

Quinquag. Nioort j. Vasten avond St.'Apolonia. Bremen ]. Róerm. j. E'ulalia.

Quadragef. Utrechtfche P. Jperen j. Quatertemp. Rees j. Quatertemp. Quatertemp.

Reminefere. Rysfel P. St. Pieterft'. Deventer j. Grave P. Gouda j. Bos halfv.

'Oculi.

Wiilemftad P.

CLaatfto Quartier

. Woensdag den 2, 's m. ten 2 uur 36 m. goed weer.

/ga Nieuw

•feP Maan, . Woensdag

den 9 , 's m.

ten 12 uur .53 minuten jheeuw.

Zon Eclips,

3Eerfte Quartier Woensdag den 16, 'sa ten su.3im. ■vochtig.

Volle X£) Maan, Dond. den 24,'s mörg. ttn4u. i9m. goedweer.

Sluiten