Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van nijmegen. ï<y

zal hebben; Derhalven hebben wij tot meerder zekerheid van onze beloofde gifte dit tegenwoordig blad laten fchrijven, met het zegel van onze Hoogheid verfterken, en aan onze voornoemde Borgeren aanbieden. De Getuigen van deeze zaak zijn Everard van Catzenellcbochen , en Egeno van Vrijborch, Graven; en Edellieden Caftro van Hoenloch, Johannes van Bronshorn , Alben van Boekom, Henrik van Banacker, en meer andere. Het zegel van Rudolph Roomsch Koning onoverwinnelijken. Gegeven op het Slot Cochin den 10 September, op de tiende indictie, in het jaar onzes Heeren MCCLXXXII; maar in het negende jaar van onze regeeringe.

Privilegie van Keifer rudolph den I, gegeven te Boppart den 21 September 1282, waar bij de Borgeren van Nijmegen worden gemaintineert bij haare vrijheden van niet elders bezet of gepeind te mogen worden.

li udolphus (1) Dei gratia Romanorum Rex femper Augullus, univerfis imperii fidelibus pntes. litteras infpecluris gratiam fuam et omne bonum. Cum dileSti cives nri No-

viomagenses, nobis et ijmperio specialiter

at-

(1) Een Vidimus van dit ftuk vindt men in het Leger- en Privilegien-Boek, ter Secretarije der Stad Niimegen berustende, Fol. 33.

Sluiten