Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22 handvesten

zal hebben te doen, zal moeten weeten, dat hij de groote ongenade van onze Majelieit op lijnen hals gehaald zal hebben: derhaiven hebben wij tot meerder blijk en zekerheid van onze beloofde gifte dit tegenwoordig blad laten fchrijven, en met het zegel van onze Hoogheid verfterken, en aan onze voornoemde Borgers opdragen. De getuigen van deze zaak zijn Everard van Catzenellenbochen, en Egeno van Vrijburgh, Graven , en Edellieden Crafto van Hoonloch , Johannes van Brunshorn, Albero van Bocheim, Henrik van Banacher, en meer andere. Gegeven op het Slot Cochim den 10 September, tiende indictie, van het jaar des Heeren MCCLXXXII in hetnegendejaarvan onferegeering. Tot beveiliging der waarheid hebben wij al bert us Roomsch Koning voornoemd aan gedagte Borgeren dezen tegenwoordige brief laten fchrijven, en met het zegel van onze Hoogheid verfterken. Gedaan binnen Keulen in het jaar des Heeren MCCCIV den eerften Augufti; de dertiende indictie, het derde jaar van onze Regeering. Daar waaren tegenwoordig de eerwaardige Heeren JVichbold Aards Bisfchop van Ceulen, Peter Bisfchop van Bafel, onze zeer lieve Prinfen: Jan Heer vanKyg, en Jan Heer van Hosden, daar toe bijzonderlijk ter getuigenis verzogt, met nog veele andere geloofwaardig ge mannen,

Pri-

Sluiten