Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5.6 VERVOLG DER HANDVESTEN

Regibus nostris Praedecesforibus ipfis concesfa ec concesfas, facca ec factas praefemis fcripti pacrocinio inperpetuum valituro. (3) Et fi quis nostrorum Praedecesforum Roma-

no-

nis hüjusmodi in ipfa Civitate repertis intimare debebunt, quod ipft infra octo dies ex tune et inmediate fequentes cum eorum perfonis et rebus dictam exeant Civitatem. Quod fi banniti facere non curaverint, et ibidem in Civitate ultra hüjusmodi octo dies permanferint, Actoribus ad hoe inftantibus juftitia miniftretur. Sanximus infuper et Edicto Regali ftatuimus, quod in cafu quoquispiam Cives Aquenfes communiter vel divifim ia ipforum corporibus jive rebus impediret, invaderet aut arreflaret violent er et de facto, non contentus de ipforum et Civitatis Aquenfis fententia fcabinali, quam ipfi dandam et exequendam eidem exhiberent Actori Invafori, aut Arreftatori, quod ex tune omnia bona Actoris, Invaforis et Arrefiatoris hüjusmodi debeant ad fuum ordinariuni Dotninum, fub quo fuerit refidens, noftro et Imperii nomine immediate devolvi; ea de canfa, ut idem fuus Dominus, dum ct quotiens per Cives noftros Aquenfes requifitus fuerit ad rectificandum et corripiendum Actorem, Invaforem aut Arreftatorem praefatum, ipfis Civibus noftris adfiftere velit et debeat viis et remediis oportunis.

(3) In het Handvest van Keifer Fredrik de III is verder gevoegd: Adjiciendo ex certa noftra fcientia, quod hüjusmodi jura, privilegia et literas Civium et Civitatis noftrae Regalis fedis Aquenfis et omnia in iis contenta non debcamus ttllo unquam tempore revocare, nee debent a noftris fuccesforibus quovis modo revocari, fed praefemis fcripti patrocinio debent imperpetuum perdurare. Unde etiam nos expresfe volumus et feriofe committimus praedictae Civitati noftrae Regalis fedis Aquenfis, et ejusdem noftris Civibus praedictis vigore praefentium noftrarum litterarum et Privilegii, ut ipfi noltri Cives in eadem Civitate noftrae Regalis fedis Aquenfis concorditer et unanimiter ad invicem permaneant, 110ftras Civitatem et Regalem fedem praedictas ac ipfarum jflra, privilegia et indulta a quibuscunque necesfitatibus, injuriis, viofentiis et infultibus ad honorem et utilitatem facri Romani Imperii defendendo; quemadmodum etiam ipfis a nobis et a recolendae memoriae Divis Romanorum Imperatoibus et Regibus feriofe commislum est, ct a nobis conürmatum.

Sluiten