is toegevoegd aan uw favorieten.

Almelosche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Almelofche Oudheden. 9f

Graefl. Excell. dc Heere van Almeloo, in de Magiftraat als Borgemeefters gecontinueert Hend;. Holtman. en Jannes Ruink. En door de feeven uitgelootte Gemeenslieden gecontinueert

Jan Bolk. en Gerrit Bolk.

(Onderftond) in fidem , (was getekend) J. R. Liens Secret.

Ao. 1720 den 21 Febr. zyn aan zyden van zyn Hoog Graefl. Excell. de Heere van Almeloo tot Gemeensluiden gecontinueert

Berent Hagedoorn. Jan Colmfchot. Jannes Verfchaegen. Hermen Jolihk; Albert Runks en Albert Prinfen. Aan fyden van de Stad fyn door de vier Burgemeefteren gecontinueert

Berent Holtman. Jannes Berentfen Bolk. Evert Cremer. Derk van Berkum. Jan Bolk. en Hendrik Tusvelt.

(Onderftond)

in fidem (was getekent) J. R. Liens Secret. 1720 den 22 Febr. zyn aan zyden van zyn Hoog Graefl. Excellentie den Heere van Aimeloo,in de Magiftraat als Burgemeefteren gecontinueert Hendrik Holtman. en Jannes Ruink. En door de feven uitgelootte Gemeenslieden gecontinueert

Tan Bolk en Gerrit Bolk.

3 ' ■ (On-