is toegevoegd aan uw favorieten.

Almelosche oudheden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ioo Almelofche Oudheden.

Kuypev Ende aan fyden van de Stad gecontinueert Berent Holtman. Derk van Berkum. Jan Schuitemaeker. Mr. Abraham Nyhof. Hendk. van Lochem. Wolter Baerfchers. (onderftond) in fidem (was getekend) G. H. Hein Secret.

1730 den 22 Febr. fyn aan fyden van fvn Excell de Heer Graaf van Rechteren als Vryheer van Almeloo , in de Magiftraat van Almeloo als Bursemeefters gecontinueert

Jannes Ruinx. Gerh. Boom.

Ende door de feeven uitgelootte Gemeenslieden se. continueert 6

Albertus Bastiaan ende Hermen Joolink.

(onderftond) in fidem (was getekend) G. H. Hein Secret.

Anno 1731 den 21 Febr. an fyden van fyn Hoog Graefl. Excell als Vryheer van Almeloo, worde! gecontinueert deeze navolgende Gemeenslieden

Berent Hagedoorn. Jan Colmfchaet. Tannf Verfchaegen. Aibert JJan

Mokkelencate. Gerrit Kuiper. An fyden van de Stad worden door de vier Eur<*e meefts. gecontinueert deeze navolgende Gemeenslieden

Baerent Holtman. Derk van Berkum. Jan Schuitemaeker. Abrah. Nyhof. Hendrikvan Lochem.

en in plaets van de Overleedene Wolter Baerfchers Lambert ten Bruggencate.

(onderftond) in fidem (was getekend) G. H. Hein Secret.