Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Almelofche Oudheden. i67

elufie niét'te zyn ontvankelyk, en de Verweerderen daar van kost en fchadeloos geabfolveert onder overmaelige proteftatie van koften.

Hier over gefien Afta Protocollaria beginnende den 6^". Üecemb. 1742 totden 12^1.Octob. 175a fub. N°. 1. Juftificatie van Arrest voor den Aanlegger cum Docum. fub B. fub num. 1. vyfFDocumenten onder de letteren C. D. E. F. G. van de fydevan den Aanlegger geëxhibeert den i4en. Febr. 1743fub num. 3. Antwoord voor Verweerderen cum Documentis A. B. C. D. et E. geëxhibeert den 28 Maert 1743 fub. num. 5. Documenten van de Gedaagden geëxhibeert den 27*-'".Octob. i-j\6fi<b num. 5. Documenten of Request van den Aanlegger geëxhibeert den 14™. Septemb. 1747 fub. num. 6. Replycque cum Documentis A. B. C. D. E. F. G. H. K K.ïmo. K.2*o. 3. 4. 5. 6.7. et 8-t>. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. X. Y. en Y^o. z. en Zzao. ge'ëxhibeert den 26 Octob. waar byeene Kaarte/ró. Num. 7.Duplycq geëxhibeert den 17 July 1749.cwk Documentis fub A en B. fub. Num. 8. inbedongen ftukken voor de Gedaagden geëxhibeert den 17 Septemb. 1750 fub. Num. 9. twaalff inbedongen ftucken voor den Aanlegger fub. Num. 10. Rekeningen van de Bediendens van den Aanlegger en hem felfs (op den Inventaris ftaat met een andere hand desfelfs) fub.Num. 11. Rekeningen van der Verweerderen Bediendens en haar felfs fub. Num. 12. alles conform den Inventaris daar vanopgerigt, en door Bediendens ten wederfyden ten overftaan van den Heer Richter Cramer in dato den 26 October 1752 betekent.

Voorts gelettet waar op in defen tot adminiftratie van onlydige Juftitie eenigfints te letten ftonde, infonderheid;

Dat alhier over twee poincten gedecideert zal moeten werden, Eerftelyk over de principaale faake, ende dan ten tweeden over fekere dages koften volgens verfoek ende Conventie van wederzyds partyen, daar van in de protocollaire Recesfen.van

Sluiten