Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ja De DRAGONDER te DIEDENHOVËN,

deurwaarder.

*t Is onze gewoonte niet onderfcheid van perfoonen te maaken. Voort maar! Voort maar'. Hy maakt beiveeging om den ridder te verplichten zich voort te fpoeden.

de ridder.

Gy maakt my 't bloed aan 't zieden... laffe, laage raenfchen! indien myn jeugdige vrind by de hand ware, of indien myn ouderdom my myne krachten niet afname, gy zoudt voor den hoon, dien gy my aandoet, boeten en fidderen.

deurwaarder, als te vooren. Geen praats meer...

de ridder. Neen... ik zeg het nog eens. Gy zult my op vollen dag niet wegbrengen, als een misdaadige. deurwaarder, den ridder by de borst grypende.

Voort zeg ik u, voort!...

de ridder, hem te rug Jïootende. Beef, zo gy durft voortgaan: myn woede zal my nieuwe krachten byzetten. deurwaarder, tegen de gerechtsdienaaren,

die den ridder omringen. Komt hier vrinden... doet het hem gevoelen, zo hy weerftand durft bieden.

de ridder. Hemel! Wat moet my overkomen l..

TIEN-

Sluiten