Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 7 3

Nog vragen (met 'er tyd , Wiens hulp ons verhlyd ,

ln alle Ncêrlands nooden, Den Souveraine Staa:,

Heeft aangeboden.

4-

Keert om uw weegen, Veranderd uwe paan ,

Ziet eens ter deegen , £ Wat Vloek gy heb begaan;

Dat gy 'sLands eed verkragt, Uw Ovrigheid niet agt,

Daar gy nog op blvft roemen, Die 'sVorst zyn eer betrage,

Durft gy verdoemen.

5

Maar wilt gy wak.cn. Voor Godsdienst heil en vree,

Dan zult gy fmaken , Als dat wy doen dan m;c.

Voor Staat, voor Vorst, voor Land; Dan bieden wy de hand .

Voor Wettige Overheden; Die gy door onverftand ,

Heb neergetreden.

6.

Wil dog bedaaren, Verband u dwaze haat,

Ja laat ook vaaren, Het fpeulen voor Soldaat;

Dat koomt geen Burger toe, Wild vry dat worden moe,

Denk 's Nagts wy vreugde rapen « Dan moet gy op de Straat,

£n wy gaan flaapen.

Dll3

Sluiten