Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< i7 >

ZANG na het EETEN. Ps: 33-

Geen vader mint zijn kroost zo teder,

Als gij, o God! uw kindren mint. Wij finaakten uwe goedheid weder;

Ei, hoor het danklied van uw kind. Daar duizenden in armoê leeven,

Beroofd van daaglijks onderhoud, Hebt ge ons het daaglijks brood gegeeven.

Ons met een gunstig oog aanfehouwd.

Wij zijn uw tedre liefde onwaardig.

De zonde kleeft te Merk ons aan. Maak ons bekwaam, gefchikt en vaardig,

Om 't fpoor der godvrucht op te gaan; Za zien we ons door uw liefde lpooren

Tot d'aanhef van uw eer en lof, Tot ge ons, bij aller englen chooren,

Schenkt eeuwig juich- en dankens ftof.

D. E,

Sluiten