Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 33 >

'T VERGENOEGEN.

W;jze: Heldre zonnen, heldre Jlraalen.

Bron van 't reMe vergenoegen,

Zalige tevredenheid! Bleeke kommer, angili^ zwoegen

Vlugten , waar ge'uw' glans verfpreidt. Laage dalen , Italië dreeveu, Kunt gij zulk een aanzien geeven,

Dat het liof van fpijt bederft,

Wijl 't dien glans en luister derft.

'k Werd in rijk vergulden zaaien,

Dikwerf op muzijk verrast; Maar 't gezang der nachtegaaien,

Heeft veel meer mijn oor vergast. Laaten de uitgezochtfle toonen Daar de ziel van de aarde troonen:

In na uur heur heiligdom,

Zingt men t choor dier kunsten ftom. C

Sluiten