is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaamenstel der delfstoffen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O P D R A G T

aan

ZYN HOOGVORSTELYKE DOORLUCHTIGHEID;

WILLEM den VYFDEN.

PRINSE van ORANGE en NASSAU Erffiaihouier der Verëenigde Nederlanden.

DoORLUCHTIGSTE Vorst!

]^ooit bereiken de nuttige Wetenfehappen ea fraaije Konften eenen hogeren trap, dan waaneer zy onder de befcherming van Vortten die hun genoegen zyn , beöeffend worden ; de jaarboeken der geleerdheid toonen hoehct V;'y ,heid-mifinend Griekenland onder den groutca Alexander, het trotfcheRome, onder haaren Augustus, en in later tyden IaetKonstkweekend Florence, onder de befcherming van Vorftelyke Gebroeders Laurens en Cosmo de M'Eüicis en Vranktyi onder den beroemden Koning Lo.Dii\vy k XIV ,de Wetenfehappen zagen bloeien, en door haaren voortgang het heil en den voorfpoed dier Landen vermeerderden. Daar ons Vaderland, niet minder beroemd, door de beöeffening van Wetenfchap en Kunst, dan door eenen uitgebreiden handej in beiden gevallen; op de befcherming van Uw

HOOG VORSTELYKE DoORLUGTIO-

heid kan roemen,- en thans alle hoop heeft, * óm