Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 09 3

Tweede Brief van den Oorlogsminister.

Parijs, 28 Oétober, bet eerde jaar der Republiek.

T\>en ik u melding deed. Generaal, van liet geen ik van de ftappen van den Baron van Senfft, en van het ontwerp der Pruisfen om in Luik te overwinteren, gehoord had,, moest ilt u te gelijkertijd mijne denkbeelden zeggen, om de uitvoering van een ontwerp, waarin ik dacht dat uwe roem en die der Republiek betrokken was, te weerhouden. Ik heb mijnen plicht als Minister volbragt, en ben te vreden. Met is zonder twijfel aan u, Generaal, aan wien het ontwerp, de roem cn de verantwoordelijkheid toekoomt, van het plan dat gij volgd, om er de uitvoering van te beftuuren; en men kan niet minder geneigd zijn dan ik ben, om mijne gevoelens in de plaats der krijgsverrigtingen van den Generaal, die met dezelve belast is, te ftellen.

Maak ftaat, dat ik alles zal doen wat in mijn vermogen is, om te maken dat het uwe Armée aan niets ontbreekt. Ik verzoek u flegts om in uwe Stafofficieren en in uwe Commisfarisfen van oorlog een voorzorgende geest te vorderen, die hen belette de vraagen uit te ftellen tot den oogenblik waarin zich de nood doet gevoelen.

{getekend') pache.

VII.

Sluiten