Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C a3f )

te melden dat wij Marche bezet hebben; het is de voorhoede van de Armée van den Generaal d'Harleville, die er gecantonneerd is; het overige dier Armée bezet de boorden der Maas van Huy tot Givet.

De voorhoeden van den Generaal Valence'is in het land van Limburg, van Malmedy en Stavelo gecantonneerd. Zij bevind zich op de uitwegen van Keulen aan den eenen kant, en van. Luxemburg aan den anderen. Het corps d'Armée van Valence bevind zich in tweede ligne agter die voorhoede, de linker vleugel te Geneppe, en de rechte te Huy gecantonneerd zijnde. Gij kunt dat dus, of langs de boorden van den Rhijn op Bonn en Andernach doen marcheeren, veronderftellende dat er geene aanmerkelijke raagt in het Luxemburgfche is, zonder het welk zij afgefneden zoude zijn, of het door het Luxemburg-fche zelve doen marcheeren, om de Oostenrijkfche troepen die er zijn in bedwang te houden, en hun te beletten den Moezel over te trekken en op Beurnonville te vallen.

Ik verklaar u dat ik u niets van dit alles als een raad voordel; want indien Valence langs Keulen en Bonn marcheerd, zal hij of te rug moeten deinzen of hij zal afgefneden worden; indien Valence, in tegendeel, in het Luxemburgfche naderd, dan zal hij van honger derven of gevaar loopen om geflagen te worden.. • Wat het ontwerp van Beurnonville aangaat,

waar

Sluiten