Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ÉIIÜlÉ vir

williaMS, van , ia haare Brieven, over dat zeive onderwerp , door haare Landgenooten , met zoo veele graagte gezocht en geleezen: maar, (ji geen haare Brieven juist des te belangrijker 'maakt) zij kwam net één jaar laat er in Frankrijk, en zag, met een onvergeetbaar genoegen , het onvergelijklijk Feest der Fran fche Virbondmaaking, de nieuwe Franfche Slaatsgefeldheid., door de gehcele Natie, op het Vid van iSLirs, zoo ftaatlijk als onherroepelijk , beeedigd; eene plechtigheid, waar van men, in alle de 'Jaarboeken der Volken, die den aardbodem bewoond hebben, en nog bewoonen, door alle de eeuwen heen , te vergeefs de weergdè zoekt. — Eene plechtigheid, derhalve , ook , welke men niet te diep 't geheugen inprenten, en waarvan men niet te veel auecdotes verfamefén kan.

Om deeze reden , achtte ik het der moeite niet onwaardig, deeze recht-patriotfche Brieven der meergemelde lofwaardige Engeljche Dame te vertaaien, en ze onzen Landgenooten aan te bieden. '— Zijn de Brieven van den Heer campe over de Staats- omwenteling van Frankrijk , met genoegen , door hen geleezen ; waarom, Geëerde Leezer, waarom zou ik twijfelen , of deeze Brieven, over dezelve voorbeeldige Gefchiedenis , van eene Vrijheidlievende Engelfche Lady, Mifs Williams, eene zoo warme Voorflanderes der Franfche Vrijheid , als de Heer campe durft denken, niet met gelijk genoegen , met gelijke graagte, door alle waare Vrijheidsvrienden zullen ontvangen en ge* 3 l^f

Sluiten