Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van Den VERTAALIL va

zien, of iets dieper in het wezen en de verdien, ft en der zaaken willen indringen dan de domme menigte, die alle haare ftaatkundige kennis flegts uit de Couranten opdoet, bij gebrek van oorfprenglijke werken in onze taal, die van onpar* tijdige Franfche en Engelfche IVtjsgeeren en ftaatkundigen moeten te baat neemen; en onder deeze, vooral de laatfte, vindt men meesterlijke voortbrengzelen aan beiden zijden. Maar wien heeft het niet verwonderd den Heer burke, die tot hiertoe zulke achtingswaardige gevoelens op het flaatkundig toneel hadt aan den dag gelegd, alle kragten te zien infpannen om per fas & nefas, de omwenteling, de Franfche natie, derzelver vertegenwoordigers, hunne bedrijven, hun wetboek in het haatlijkst daglicht aan Europa te vertoonen, en daartoe alle drogredenen te zien gebruiken, door welke een groote geest, geholpen door eene wegvoerende welfpreekendheid, de trefendfte waarheden kan ver duift eren en verdraaien (*), doch wij bekeven eenen tijd dat zulke uitvaaringen, met welk eene woordenpraal uitgebazuind, niet voor goede munt kunnen doorgaan; de konst van het vermengd metaal te toetfen en het goud van

de

(*) Het gedrag van deezen Staatsman doet mij verVloeden dat men hem eerlang tot den hoogrten top van ministerieele eerampten in het Engelsen Kabinet |al zjen opftijgen.

Sluiten