Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN MÏCHËL AZËMA. 355 EERSTE ARTIKEL-

'Er is befchuldiging tegen Lodewyk Capet, den laatften Koning der Franfchen.

TWEËDÊ ARTIKEL.

De Nationale Conventie is de éénigfte bevoegde Vierfchaar, om hem te oordeelen.

DERDE ARTIKEL.

Om het proces optemaaken van Lodewyk den zestienden, den geweezen Koning, zal de Nationale Conventie, door oproeping by naame en Tv volftrekte meerderheid van ftemmen , zes Commisfarisfen, uit haar midden genoden benoemen, ten einde alle de bedry ven, alle de ftukken telerzaameien, die, zedert de Revolutie, zyne Kaden bewyzen , om daar uit een getrouw en algemeen tafereel op te maaken, dat zo Ichie ]7k alsi mooglyk is, aan de Nationale Conventie zal aangeboden worden.

VIERDE ARTIKEL.

Indien de Nationale Conventie dit Tafereel ge chtt oordeelt, zal het gedrukt, en aan et* feeelyk haarer Leden uitgedeeld worden Het «I ook worden medegedeeld aan Lodewyk CaPet en aan zyne wettigaangeftelde verdeedigers die allen gehouden zullen zyn, om fchnftlyk f an woorden, en hunne antwoorden, «: ondertekenen, welke gedrukt en uitgedeeld zullen

. I. DEEL. ^

Sluiten