is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitvoerige Engelsche spraak-konst, in't Nederduitsch [...]. = A complete English grammar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 239 )

ade Voorwaardelyke toek. tyd, van belofte, bedreiging enz.

S. I would love, thou Jhouldjl love, he, flie, it, one Jliould love. Ik zoude beminnen, gy zoudt beminnen, zy zouden beminnen. ■

P. We would love, you jliould love, they fhould love. Wy zouden, gy zoudt, zy zouden beminnen.

Zie wat wy op bladz. 229 van fhall, will, fhould en would gezegd hebben.

Dewyl fhould, van het hulpw. fliall, ook fomtyds eene behoorlykheid, pligt of fchuldigheid tot het doen van iets behelst, achten wy het niet onvoegfaam 'er hier terplaatfe ook een voorbeeld van te geeven, als:

S. I jliould love, thou fliouldjï love, he,fhe, it, one fliould love.

Ik, gy, hy, zy, het, men behoorde te beminnen. P. We fhould love, you fliould love, they Jliould love.

Wy behoorden," gy behoordet, zy behoorden te beminnen.

Hier voor kan men ook zeggen, / ought (or I am bound, or obliged) to love, thou oughteft, he,flie, it, mie, we, -you, they tught to love.

GEBIEDENDE WYZE.

S. Let me love, love (or love thou), let him, her, it, or one love. Laat my beminnen, bemin (of bemint gy) laat hem, 'haaf, het of men beminnen. P. Let us love, love or love you (or ye) let them love.'

Laat ons beminnen, bemint gy (of gylieden), laat hen be. minnen.

ONDERVOEGLYKE of WE NS C HE ND E WYZE cez.

Tegenwoordige en toekomende tyd.

S. Tho' Ilove, thou love, helove.

Schoon ik beminne, gy beminnet, hy beminne. P. Tho' we love, you love, they love.

Schoon wy beminnen, gylieden beminnet, zy beminnen.