is toegevoegd aan uw favorieten.

Uitvoerige Engelsche spraak-konst, in't Nederduitsch [...]. = A complete English grammar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 247 )

GEBIEDENDE WYZ E.

■ S Let me be, be (or be thou) let him be writing.

Laat my fchryven, fchryft (of fchryft gy), laat hem fchryven.

iP. Let us be, be ye, let them be writing.

Laat ons fchryven, fchryft gyl., laat hen fchryven.

De vermogende, aanvoegende , of wenfchende wyzen en tyden konnen op dezelve manier gevormd worden, als:

I may or can be writing fcfr. Ik mag of kan fchryven enz.

I might , or could' be writing Ik mogte, konde of zou kon-

g>c. f nen fchryven enz.

I might or could have been wri- Ik mogte of konde gefchree-

ting &c. ven hebben enz.

ONBEPAALDE WYZE.

Tegenw. tyd. To be writing. Schryven zyn, of fchryven.

To be dóing. Doende of bezig zyn.

Voorl. tyd. Having been wri- Hebbende gefchreeven, of aan

ting. 't fchryven geweest.

Toek. tyd. Béing to wrlte, to Moetende fchryven, doen enz do &c.

Merk, dat dit hulpw. to be ook gebruikt wordt in den zin van moeten, of tot iets gefchikt zyn, om te doen, b. v.

I am to go. Ik moet gaan, of ik flaa om te

gaan.

ƒ was to go. Ik moest gaan, of ik ftond om

te gaan.

Ander voorbeeld met het.voornaamwoordjez'f (het).

It is to be prefümed. Het is te denken of te vermoe¬

den.

Jt was to be féared. Het was te vreezen.

It were to be wiflied. Het ware te wenfchen.

It is faid, or they fay. Men zegt.

It was faid, orihey faid. Men zeide.

It is thought, or they thlnk. Men denkt. ■

Q 4 Van