Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

KORTE INHOUD

VAN

D I T W E R K

INLEIDING.

EERSTE DEEL.

Van enkels woorden. . . . Bladr. 3

Hoofdft. I. Van de rechte uitfpraak der woorden. ald.

II. Van de /peiling (Ortbographie) der

woorden. t . - 5

III. Van de acht h^ofdfoorten der woorden. 11

Afdeel. I. Van het Nomen, byzonder het fub-

ftantivüm. . . I2

§. 1. Van de benaamingen van het Nomen,

byzonder wejiubilantivum. 12 §. 2. Van het ge/lacht (genus) der Nomina,

byzonder fubftantiva. . • 13

§. 3. Van het Numerus. . . j9

§. 4- Van de Cafus. 2l §. 5. Van ds DefclMaffërt. . 21

era we/ vö« de éé'rJH 11. tweede 24. derde 16. vierde 35. vy/V/e 36. Afdeel. II. Van de Adjettiva, ten aanzien van A. derzelyer uitgang. . .

E. betekenis. . . 39

* 4 C.

Sluiten